Laatste nieuws inzake uw recht op volledige vergoeding van zorg genoten in het buitenland

Brussel berispt Nederland

Brussel berispt Nederland om gebrekkige vergoeding buitenlandse zorg

Wie zorgkosten maakt in een ander EU-land, moet die in principe helemaal vergoed krijgen. Bij Nederlanders is dat niet altijd het geval.

De Europese Commissie heeft Nederland berispt omdat zorgkosten die Nederlanders in andere Europese landen maken, niet goed genoeg worden vergoed. Brussel heeft donderdag een formele waarschuwingsbrief gestuurd. Nederland heeft nu twee maanden de tijd om opheldering te geven.

Volgens Europese regels moet een Nederlander die in een andere EU-lidstaat een behandeling ondergaat, alle kosten vergoed krijgen – tot maximaal het bedrag dat eenzelfde behandeling in Nederland zou kosten. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die op vakantie een ongeluk krijgen, maar ook om mensen die bewust voor een behandeling in een buitenlands ziekenhuis of een buitenlandse kliniek kiezen.

Volgens de Commissie gaat het in de praktijk vaak niet goed als Nederlanders in het buitenland gemaakte zorgkosten claimen. Die worden voor mensen met enkel het basispakket dikwijls alleen vergoed als de zorgaanbieder een contract heeft met de verzekeraar. Meestal is zo’n contract er niet, waardoor de kosten grotendeels voor rekening van de patiënt komen.

Boete

Over twee maanden oordeelt Brussel op basis van aanvullende informatie die Nederland nu moet opsturen of het land zich inderdaad niet aan de regels houdt. Als de Commissie een overtreding vaststelt, volgt mogelijk een gang naar het Hof van Justitie van de EU. In het uiterste geval kan Nederland een boete krijgen.

De waarschuwingsbrief is gericht aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dat verantwoordelijk is voor de inhoud van het basispakket. Een woordvoerder van het ministerie zegt donderdagmiddag dat de brief in goede orde is ontvangen en dat de minister binnen twee maanden zal reageren.

Branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland (ZN) weet nog niet precies wat de boodschap van de Commissie voor gevolgen zal hebben. “We nemen het voorlopig ter kennisgeving aan”, zegt een woordvoerder. “We moeten eerst uitzoeken of er inderdaad te weinig wordt uitgekeerd. Maar we gaan goed kijken, want zo’n brief zal niet voor niets gestuurd worden. Ik denk dat we binnenkort om tafel gaan met het ministerie.”

BRON: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/24/brussel-berispt-nederland-om-gebrekkige-vergoeding-buitenlandse-zorg-a3651591

Grensoverschrijdende gezondheidszorg

Grensoverschrijdende gezondheidszorg: Commissie verzoekt NEDERLAND aan regels over hoogte van terugbetaling te voldoen

Vandaag heeft de Commissie besloten tot het sturen van een aanmaningsbrief aan Nederland. De Commissie verzoekt de Nederlandse autoriteiten te garanderen dat de kosten van gezondheidszorg die in het kader van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg (Richtlijn 2011/24/EU) is ontvangen in een andere lidstaat, worden vergoed tot de hoogte die van toepassing is wanneer de gezondheidszorg in Nederland wordt ontvangen. In deze richtlijn zijn de rechten van patiënten neergelegd om gezondheidszorg te kunnen ontvangen in een andere lidstaat en een verzoek om terugbetaling hiervan in te dienen in het thuisland. Wat de hoogte van de terugbetaling betreft, bepaalt de richtlijn duidelijk dat deze moet reiken tot de hoogte van de kosten die zouden zijn gedragen door de eigen lidstaat van de patiënt indien de gezondheidszorg daar zou zijn verstrekt, zonder de werkelijke kosten te overschrijden. Nederland heeft nu twee maanden de tijd om te reageren op de argumenten die de Commissie heeft aangevoerd; anders kan de Commissie besluiten een met redenen omkleed advies te sturen.

BRON: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-462_nl.htm