Resultaten

Binnen Van den Eeden Hip-Clinic wordt de hoogste kwaliteit behaald. De kans op complicaties zoals botbreukjes, een verkeerde stand van de prothese, het uit de kom schieten van de prothese, een beenlengteverschil of huidinfectie is binnen onze focuskliniek uiterst laag. Hieronder staan onze resultaten weergegeven:

Complicatieresultaten Van den Eeden Hip Clinic
LUXATIE0.8%
HINKEN0.0%
FRACTUREN0.8%
TIJDELIJKE IRRITATIE ZENUW2.0%
DIEPE INFECTIE0.3%
OPERATIEDUUR55 min.

Tabel: Resultaten Van den Eeden Hip-protocol tussen 2012-2015, n=800