Veelgestelde vragen

1. Wat is heupartrose?

Heupartrose is slijtage van het heupgewricht. De heup bestaat uit een bol-kom gewricht. De kop draait normaliter soepel rond in de kom door de aanwezigheid van kraakbeen. Bij slijtage van het heupgewricht worden klachten veroorzaakt doordat het kraakbeen in heupkom en –kop dunner wordt of volledig verdwijnt. Wanneer fysiotherapie en medicijnen niet meer helpen, is een heupoperatie een oplossing. Hierbij wordt het hele heupgewricht vervangen.

2. Is heupartrose hetzelfde als coxartrose?

Heupartrose wordt inderdaad ook wel coxartrose of heupslijtage genoemd.

3. Welke heupklachten horen bij artrose?

Heupklachten die horen bij artrose zijn pijn en stijfheid waardoor men minder soepel beweegt en de belastbaarheid van het been minder is. Men ervaart bijvoorbeeld startpijn, moeite bij het lopen, traplopen en bukken. De pijn en stijfheid worden gevoeld rond de lies en de bilstreek. Deze kunnen uitstralen naar het bovenbeen, de onderrug en tot de knie of enkel.

4. Wat is een focuskliniek?

Een focuskliniek is een kliniek waar gespecialiseerde medische zorg wordt geleverd. Hier worden snelheid, kwaliteit en service samengebracht. Bij Van den Eeden Hip- Clinic ligt de focus op het leveren van optimale zorg bij heupklachten die veroorzaakt worden door coxartrose. Bij ons staan snelle toegangstijden, een compact en overzichtelijk behandelproces en persoonlijke service centraal.

5. Wat houdt de direct anterieure methode in?

De direct anterieure methode is een behandelmethode waarbij het heupgewricht via de voorkant vervangen wordt. Hierbij worden geen zachte weefsels zoals spieren en pezen doorgesneden. Hierdoor is de direct voorste benadering een weefselsparende operatiemethode. De schade aan het weefsel blijft bij deze heupoperatie tot een minimum beperkt. U kunt drie uur na de operatie weer staan en lopen. Hierbij kunt u het been 100% belasten.  De impact van de operatieve ingreep op het lichaam is kleiner. Het herstel gaat sneller en is veiliger.

Bij de klassieke methode ter vervanging van de heup begint het revalideren zes weken na de operatie. De operatie gebeurt dan via zijligging of achterwaartse benadering en hierbij worden altijd spieren en pezen doorgesneden. Zelfs als deze klassieke methode ‘minimaal invasief’ wordt genoemd, treedt altijd weefselschade op. De complicatierisico’s zijn hierbij groot en revalideren duurt lang. Let op: Wij voeren de klassieke methode waarbij onnodig veel weefselschade optreedt niet uit.

6. Wat zijn de voor- en nadelen van deze behandelmethode?

Het herstel gaat sneller en is veiliger. De impact van de operatieve ingreep op het lichaam is kleiner. Pezen en spieren blijven intact. U kunt drie uur na de operatie weer staan en lopen. Hierbij kunt u het been 100% belasten.
Een operatieve ingreep volgens de direct anterieure methode is een technisch moeilijke ingreep. Het is daarom belangrijk dat uw specialist een chirurg met ervaring is. Indien een specialist onervaren is of de ingreep niet met regelmaat uitvoert, is de kans op complicaties groter.

Bij de standaardheupoperatie blijft u drie tot vijf dagen in het ziekenhuis en na zes weken wordt er begonnen met de revalidatie. Door het doorsnijden van spieren en pezen blijft de heup tot ver na de operatie een zwakke plek. Bij de standaard heupvervanging is de kans op complicaties groot.

7. Komt iedereen in aanmerking voor de direct anterieure methode?

Over het algemeen komt 98% van de mensen met heupklachten die veroorzaakt worden door heupslijtage in aanmerking voor de direct anterieure benadering. De specialist bekijkt tijdens het eerste consult of u geschikt bent. Hierbij speelt leeftijd, gewicht en algemene conditie een rol. Belangrijk is dat de heupklachten veroorzaakt worden door heupartrose en dat u niet eerder aan de heup geopereerd bent.

In sommige gevallen komen mensen niet in aanmerking voor de direct anterieure benadering, bijvoorbeeld wanneer men zwaarlijvig is (BMI hoger dan 33), men in een slechte algehele conditie verkeert (slechter dan ASA 1 of ASA 2*) en/ of als iemand op zeer hoge leeftijd is. Bij oudere mensen kan de behandelroute te snel zijn, voor hen is het beter om in een regulier ziekenhuis geopereerd te worden zodat men juist enkele dagen in het ziekenhuis kan verblijven.

* Wat is ASA? Dit classificatiesysteem bepaalt de fysieke status van een te opereren persoon en hieruit wordt de geschiktheid bepaald van deze persoon voor een operatie. Voor de direct anterieure methode komen alleen zeer gezonde tot gezonde mensen in aanmerking. Deze mensen vallen in het classificatiesysteem onder ASA 1 en ASA 2. Bij deze mensen worden weinig problemen verwacht. Mensen die in een slechte algemeen conditie verkeren, hebben meer zorg nodig en vallen onder de classificaties ASA 3 en ASA 4. Deze indeling is internationaal geldend en is opgesteld door de Amerikaanse Vereniging van Anesthesiologen (ASA).

8. Is er een wachtlijst? Wat zijn de wachttijden?

Binnen onze focuskliniek kunnen wij u op korte termijn helpen. Er is geen wachtlijst.

9. Krijg ik alles vergoed van mijn zorgverzekeraar?

Een totale heupoperatie valt binnen de wettelijke basiszorg en dient geheel door de zorgverzekeraar te worden vergoed. Vooraf moet hier toestemming voor aangevraagd worden. Bij het opstellen van de toestemmingsaanvraag helpen wij u zorgvuldig. Toestemming kan niet worden geweigerd. Vind hier meer informatie over kosten en vergoedingen. Bij vragen neem gerust contact op.

10. Wat is een restitutiepolis en wat is een naturapolis?

Er zijn twee soorten zorgverzekeringspolissen, ofwel u heeft een naturapolis ofwel u heeft een restitutiepolis. Ongeacht de aard van uw polis mag u altijd zorg aanvragen in een ander land van de Europese Unie. Na het verkrijgen van toestemming dient u het gehele bedrag vergoed te krijgen. Bij vragen over uw polis en vergoedingen neemt u gerust contact op.

11. Moet ik altijd toestemming aanvragen aan mijn zorgverzekeraar?

Voor een operatieve ingreep in het buitenland met opname, dient u altijd toestemming aan te vragen aan uw zorgverzekeraar. Toestemming kan niet worden geweigerd. Binnen de Europese Unie heeft u het recht om te kiezen voor een operatieve ingreep in het buitenland.

Bij een dag-opname in het buitenland waarbij u op dezelfde dag de kliniek verlaat, hoeft er geen toestemming aangevraagd te worden.

12. Heb ik een verwijsbrief nodig van mijn huisarts?

Ja, u heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of een andere behandelend arts. Uw huisarts of een andere behandelend arts kan u dus doorverwijzen in verband met heupklachten.

13. Hoe snel na de operatie kan ik weer staan?

Drie uur na de operatie kunt u weer staan. Het been kan 100% belast worden. U kunt lopen met één, twee en zonder krukken. U kunt traplopen en u mag in bed zowel op uw zij als op uw rug liggen.

14. Kan ik na de operatie (trap-)lopen?

Ja, u kunt meteen lopen na de operatie. De spieren houden het nieuwe heupgewricht op zijn plek zoals ze ook het oude gewricht op z’n plek hielden. De eerste vijf dagen zult u spierpijn hebben. Beperk uw activiteit in de eerste week tot 5 à 10 minuten per. In de tweede week voelt u dat de spierpijn afneemt en dat u meer kunt. U kunt ook traplopen na de operatieve ingreep. Dit kunt u het beste met één kruk doen. Voordat u naar huis gaat, wordt dit in de kliniek geoefend. Volg hierbij altijd het persoonlijk advies van de specialist op.

15. Wanneer kan ik weer autorijden na een heupoperatie?

Sommige mensen kunnen na twee weken weer autorijden. Dit komt omdat er bij de direct anterieure benaderingsmethode geen spieren en pezen worden doorgesneden. Afhankelijk van uw herstel, aan welke heupzijde er geopereerd is en of u een automaat heeft of een schakelwagen kan in overleg met de specialist besproken worden wanneer u start met autorijden.

16. Hoe lang is de revalidatietijd?

U kunt direct na de operatie staan en lopen. Na twee weken lopen de meeste mensen zonder hulpmiddelen (stokken o.i.d.). Na vier tot zes weken kunnen de meeste mensen weer volledig deelnemen aan een actief en sociaal dagelijks leven.
Het duurt zes weken om de medicatie en de narcose uit uw lichaam af te voeren. Neem in die eerste periode na de operatie voldoende rust zodat het lichaam kan herstellen van de operatieve ingreep.

Bij de klassieke heupoperatie wordt de heup vanaf de achterzijde of via de zijkant geopereerd. De herstelperiode duurt langer omdat spieren en pezen eerst weer aan elkaar gegroeid moeten zijn. Er kan dan pas na zes weken begonnen worden aan de revalidatie. Bij de direct anterieure methode is de revalidatietijd dus veel korter.

17. Wat is fast-track?

De term fast-track houdt in dat er bij een medische behandeling een vlug herstel met korte revalidatie wordt bewerkstelligd. Iemand met heupslijtage is niet ziek: Na een totale heupoperatie via de direct anterieure methode is de revalidatietijd kort. Na twee weken loopt een groot percentage van de mensen zonder krukken. Daarom wordt de behandeling van heupslijtage volgens de direct anterieure benaderingsmethode ook wel fast-track genoemd.

18. Heb ik na de operatie hulpstukken nodig?

Bij de direct voorste benadering heeft u geen toiletverhoger nodig. Ook een grijpertje is niet nodig. De spieren zijn gedurende de operatie intact gebleven, na de operatie kunt u dus alles doen, maar wel op geleide van de pijn. Door rust te nemen in de eerste periode van herstel is het resultaat op de lange termijn het meest optimaal.

19. Waarom voeren zo weinig specialisten deze operatie uit?

Ondanks de voordelen van deze behandelmethode voeren weinig specialisten de direct anterieure methode uit. De direct voorste benadering is een technisch zeer moeilijke ingreep. Het aanleren van de methode duurt lang en slechts 3% van de orthopedisch chirurgen is succesvol in het uitvoeren van de methode.

20. Kan ik tegelijkertijd aan beide heupen geopereerd worden?

Binnen onze kliniek kiezen wij ervoor om iemand niet tegelijkertijd aan beide heupen te opereren.

21. Hoe ziet de behandelroute eruit?

De behandelroute bestaat uit drie fases: De voorbereidende fase, het opname-moment en de herstelperiode thuis.

De voorbereidende fase is de periode voorafgaand aan de operatieve ingreep. Na het maken van een afspraak komt u op het eerste consult. Hiervoor heeft u een verwijsbrief nodig. Indien een operatieve ingreep wordt geïndiceerd en er wordt besloten tot een operatieve ingreep, wordt de operatiedatum ingepland. Voorafgaand aan de operatieve ingreep worden verschillende medische onderzoeken uitgevoerd en er vindt een informatiemiddag plaats.

Het opname-moment betreft de tweede fase binnen de behandelroute en dit is het moment van opname en verblijf in de kliniek. U wordt op dag 1 geopereerd en op dag 2 gaat u naar huis. In enkele gevallen kan de ingreep uitgevoerd worden in een dagbehandeling. Hierbij volgt het ontslag uit de kliniek op de operatiedag zelf.

De derde fase betreft de herstelperiode thuis en de nabehandeling. Deze derde fase start na ontslag uit de kliniek. U mag het been 100% belasten en u hoeft geen gebruik te maken van hulpstukken (toiletverhoger of grijpertje). U mag in principe alles op geleide van de pijn. Denk in de eerste week van herstel aan een activiteit van 5 tot 10 minuten per uur. In de tweede week na de operatie vindt de controle plaats.

22. Waar moet ik rekening mee houden na de operatie?

Voorafgaand aan de operatieve ingreep zult u over de gehele behandeling geïnformeerd worden. U krijgt een behandelboek mee voor thuis. Hierin staat duidelijk omschreven hoe u zich het beste kunt voorbereiden en wat u gedurende de verschillende fases kunt verwachten.

Over het algemeen is bij de direct anterieure methode de kans op complicaties klein. Na een operatieve ingreep is het van belang om voldoende rust te nemen: Denk in de eerste week aan een activiteit van 5 tot 10 minuten per uur per dag. Twee weken na de operatieve ingreep komt u op controle. In de eerste zes weken na de operatie is er sprake van vermoeidheid. Deze vermoeidheid is een gevolg van de narcose en het ondergaan van de operatieve ingreep. Het lichaam is in deze periode bezig met herstellen wat aanleiding is voor algemene moeheid.

Hoeveel pijn kan ik verwachten?

De ervaring van pijn is voor iedereen anders. Door de algemene pijnstilling zult u weinig pijn ervaren. Tijdens het opereren onder algehele narcose merkt u uiteraard niets. Na de operatie volgt u twee weken een vast schema voor pijnbestrijding. Na twee weken kunt u ervan uitgaan dat bij de meeste patiënten alle pijn verdwenen is. Door het nemen van voldoende rust, behaalt u het beste resultaat.

23. Heb ik hulp nodig na de operatie?

In de eerste week na de operatie moet u er rekening mee houden dat u niet geheel zelfstandig kunt functioneren. Hulp van familie of naaste vrienden is nodig in de eerste week na de operatie.

Bent u alleen en heeft u geen partner, familielid, vriend of vriendin om gedurende de eerste periode van herstel voor u te zorgen dan behoort een verblijf in een zorghotel tot de mogelijkheden.

24. Ik wil herstellen in een zorghotel, kan dat?

Ja, dat kan. In overleg kan er voor u een verblijf in een zorghotel geregeld worden, waar u in de eerste periode na de operatie kan herstellen. U verblijft een week tot twee weken in het zorghotel. Dit vanaf het moment van ontslag tot aan de controle-afspraak. Mensen die alleen zijn, of vanwege omstandigheden niet rustig thuis kunnen herstellen, wordt aangeraden na de operatieve ingreep in een zorghotel te verblijven. Neem bij vragen hierover, gerust contact met ons op.

25. Heb ik na de operatie fysiotherapie nodig?

Gedurende de eerste twee weken na de operatieve ingreep wordt fysiotherapie afgeraden. Gedurende de controle-afspraak twee weken na de operatieve ingreep, wordt er in sommige gevallen besloten tot het volgen van fysiotherapie. In de meeste gevallen is fysiotherapie niet nodig. Dit in overleg met de specialist.

26. Waarom wordt er in België geopereerd?

Een focuskliniek is een kliniek waar gespecialiseerde medische zorg wordt geleverd. Hier worden snelheid, kwaliteit en service samengebracht. De operatiefaciliteiten in St.-Martens-Latem, België, voldoen aan de klasse 1 norm. Dit betekent dat de operatiekamers aan de hoogste reinheidsnormen voldoen. Hierdoor is de kans op complicaties klein. De kliniek in Sint-Martens-Latem is volledig ingericht op het uitvoeren van de direct anterieure methode, we hebben op deze plek kunnen kiezen voor de hoogste kwaliteit van operatiefaciliteiten. De kliniek beschikt over het SFR certificaat (Surgical Facilities Resources) afgegeven door het internationale AAAASF (American Association for Accrediation of Ambulatory Surgery Facilities).

27. Waarom is er een polikliniek in Nederland?

Voor patiënten uit Nederland is er de mogelijkheid om in Rijswijk op spreekuur te komen. In dit geval vindt enkel de operatieve ingreep in België plaats.

28. Opereren jullie ook via de klassieke methode?

Wij opereren niemand volgens de klassieke methode. Bij de klassieke methode ter vervanging van de heup begint het revalideren zes weken na de operatie. De operatie gebeurt dan via zijligging of achterwaartse benadering en hierbij worden altijd spieren en pezen doorgesneden. Zelfs als deze klassieke methode ‘minimaal invasief’ wordt genoemd, treedt altijd weefselschade op. De complicatierisico’s zijn hierbij groot en revalideren duurt lang.

29. Zetten jullie sportheupen?

Binnen onze kliniek worden er geen sportheupen gezet. De sportheup wordt ook wel de fietsbel of de resurfacing genoemd. De genoemde ingreep brengt meer weefselschade met zich mee dan de direct anterieure methode ter vervanging van het heupgewricht. Door die weefselschade is de herstelduur langer. Tevens dient na het plaatsen van de sportheup op de lange termijn alsnog een totale heupvervanging plaats te vinden. Door de weefselschade die optreedt na het zetten van de sportheup kan een totale heupoperatie niet meer via de direct anterieure methode plaatsvinden. Iemand moet dus na het ondergaan van een sportheup, fietsbel of resurfacing via de klassieke methode geopereerd te worden. Dit vinden wij onwenselijk. De direct anterieure methode levert een meer duurzaam resultaat voor het lichaam op vanwege de minimale weefselschade.

30. Is AMIS hetzelfde als de direct anterieure methode?

Ja, AMIS en DAA zijn twee namen die allebei staan voor de minimaal invasieve anterieure benaderinsgmethode bij heupchirurgie. DAA staat voor direct anterior approach en AMIS staat voor anterior minimal invasive surgery.

31. Wat is minimaal invasief of MIA?

MIA staat voor minimaal invasief anterieur. Deze term wordt gebruikt om aan te geven dat een operatieve ingreep weefselsparend is. Deze afkorting wordt soms gebruikt voor de direct anterieure benaderingsmethode ter vervanging van het heupgewricht.

Houdt er bij de MIA rekening mee dat dit niet per definitie de voorste benadering betreft. Bij de volgende heupoperaties is de weefselschade groter dan bij de direct anterieure methode:

Bij de posterieur of post-laterale benadering wordt de heup vanaf de achterzijde geopereerd. Bij de direct laterale benadering, wordt de heup via de zijkant benaderd. In deze gevallen wordt er toch zacht weefsel zoals spieren en pezen doorgesneden, ook als men deze methodes minimaal invasief of weefselsparend noemt.

Let op: Enkel bij de direct anterieure methode, waarbij de heup via de voorzijde van de lies wordt benaderd, blijven de spieren en pezen volledig intact en treedt er na de operatie minimale weefselschade op.

32. Wat is BVOT, wat is BHS, wat is DHS en wat is NOV?

Deze afkortingen staan respectievelijk voor de Belgische Vereniging voor Orthopedie en Traumatologie, voor de Belgian Hip Society, voor de Dutch Hip Society en de Nederlandse Orthopeden Vereniging. Deze wetenschappelijke beroepsverenigingen van orthopedisch chirurgen in Nederland en België staan voor kwaliteit en excellentie. Onze specialisten zijn aangesloten bij zowel de BVOT, de BHS, de DHS en de NOV.

33. Hoe maak ik een afspraak?

U kunt een afspraak maken door te bellen of te mailen. Via ‘Afspraak Maken’ kunt u ook het vragenformulier invullen.

34. Werken bij Van den Eeden Hip Clinic?

Neem contact op via info@vandeneedenhipclinic.eu.

35. Het doel van deze website?

Het doel van deze website is informatief van aard. Er kunnen geen rechten verleend worden aan de inhoudelijke informatie op deze website. U dient zich voor informatie betreffende uw persoonlijke situatie, en/of de situatie van derden, altijd te richten tot uw behandelend arts.